تماس با ما

نشانی:
comprar caralean sitio oficial ستان گراش – میدان شهید بهشتی – بلmedadvice.net
استان فارس- شهرستان گراش – میدان شهید بهشتی – بلوار وحدت – مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی (ع) گراش

کدپستی: ۵۷۸۹۷ – ۷۴۴۱۷


تلفن تماس کتابخانه مرکزی:

۰۷۱۵۲۴۴۲۰۰۲
داخلی ۲۰۸


مرکز تلفن مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی(ع):

۰۷۱۵۲۴۴۲۰۰۰ الی ۴


دورنگار:

 


پست الکترونیک : soheylashariati@yahoo.com