راهنمای استفاده از نرم افزار کتابخانه

راهنمای استفاده از نرم افزار کتابخانه

کتابخانه مرکزی بیمارستان امیرالمومنین گراش از نرمافزار کوها (koha) استفاده می‌نماید

یکی از امکانات این نرم افزار جستجوی در منابع کتابخانه است که کاربران می‌توانند عمل جستجو را از این

طریق انجام دهند

 

  • ورود به سایت کتابخانه مرکزی و انتخاب جستجوی منابع
  • وارد کردن عنوان مورد نظر در باکس جستجو
  • فهرست کتابهای موجود در کتابخانه با عنوان های مشابه
  • پیدا کردن کتاب موردنظر
  • کلیک بر روی آن به‌منظور نمایش اطلاعات کتابشناختی
  • در قسمت پایین نیز موجودیت یا عدم موجودیت در کتابخانه را نمایش میدهد

آدرس وب سایت کتابخانه مرکزی: http:/ hlib.gerums.ac.ir/

v