برگزاری کارگاه Google Scholar

به اطلاع کلیه کارکنان بیمارستان می‌رساند کارگاه گوگل اسکولار در تاریخ ۹۸/۰۶/۱۱ برگزار می‌شود جهت ثبت نام به کتابخانه بیمارستان مراجعه نمایید.