تمدید کتاب‌های امانتی کاربران

قابل توجه کاربران محترم کتابخانه بیمارستان:

کابران عزیز با توجه به شیوع بیماری کرونا نیاز به مراجعه به کتابخانه جهت تمدید کتاب نیست و کتاب شما از نیمه اسفند ۹۸ تا نیمه اول فروردین ۹۹ تمدید خواهد شد.