درباره کتابخانه

چشم انداز کتابخانه:
كتابخانه مرکزی بیمارستان امیرالمومنین گراش با توجه به امکانات موجود برآن است ضمن ایجاد محیطی مناسب، به ارائه خدمات مفید به کاربران و جلب رضایت آنان و همچنین استمرار این خدمات در کتابخانه بپردازد و در زمینه علوم پزشکی و سایر موضوعات مرتبط به جامعه مراجعه کننده اطلاعات موردنیاز را به نحو احسن ارائه نماید.

کتابخانه‌ی مرکزی بیمارستان امیرالمومنین گراش  از سال ۱۳۷۰ با مساحت ۱۰۰ متر مربع در طبقه‌ی دوم بیمارستان امیرالمومنین فعالیت خود را آغاز نموده است. کتابخانه مرکزی با منابع اطلاعاتی معتبری بالغ بر۲۰۰۰ عنوان کتاب فارسی و ۱۰۰عنوان کتاب لاتین و نیز امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی و جدیدترین ژورنال‌های مربوطه در رشته‌های حوزه پزشکی ارائه خدمات نموده است .در این کتابخانه رده بندی کتاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حوزه پزشکی و علوم وابسته به آن براساس فهرست نویسی کتابخانه ملی پزشکی آمریکا (NLM) و کتاب های غیرپزشکی براساس رده بندی کتابخانه کنگره آمریکا(LC)  می باشد. و از نرم افزار koha با لینک  elib.gerums.ac.ir در فرآیندهای مربوط به کتابخانه استفاده می‌شود.

این کتابخانه دارای یک سالن مطالعه با تعداد ۴۰ صندلی و  ۸ میز مطالعه و دو کامپیوتر برای جستجو منابع کتابخانه توسط کاربران می‌باشد.

این کتابخانه به پرسنل، مربیان، کارورزان و….ارائه خدمات می نماید.

هدف کتابخانه تامین محیطی مناسب جهت مطالعه و تحقیق تمامی اعضای کتابخانه در کوتاه‌ترین زمان و مفیدترین شرایط ممکن می‌باشد.
write my essay for me