شماره استاندارد بین المللی کتابخانه

شابکا : IR-208930003
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : بيمارستان اميرالمومنين (ع)(دانشكده علوم پزشكي گراش) ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Amir-al mo’menin Hospital (Gerash School of Medical Sciences)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : فارس
شهر : گراش
نشاني : استان فارس، گراش، فلکه شهید بهشتی، دانشکده علوم پزشکی گراش، بیمارستان امیرالمومنین (ع)
کدپستی : ۷۴۴۱۷۵۷۸۹۷
نشاني سایت وب سازمان: http://gerums.ac.ir
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://darman.gerums.ac.ir/?p=3877
شماره نمابر: ۵۲۴۴۲۸۲۶
شماره تلفن : ۵۲۴۴۲۰۰۱-۹– ۰۷۱
نشانی پست الکترونیکی : info@gerums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : ۱۳۷۰
ساعات کار : ۷:۳۰-۱۴
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : فاطمه اسلام خواه، ليسانس مامايي
تعداد کل کتابها : ۲۰۰۰ (جلد)
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : ۰ ( عنوان)
تعداد پايان نامه : ۰ (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : دهدهی جهانی
نظام دسترسی به مجموعه : نیمه باز
مساحت كل به متر مربع : ۲۰۰
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت: بله